Vad är det för bild av linjen som staben förmedlar?

Det är bilden av någon lättjefull, slarvig och oregerlig.

Kanske om linjen börjar låna mer oortodoxa strategier ? Jag har faktiskt varit underkastad stämpelklocka, vilket utgör en liten anekdotreservoar så här i efterhand. Nåt fint IT-baserat med gps/kortläsare också så man kan analysera i detalj hur folk rör sig och göra alla möjliga otäcka analyser (och i så fall går det bra att kontakta mig, kan göra det billigt/rätt/enkelt, välj två).

Det är linjen som producerar värden som omgivningen är beredd att betala för.

Linjen står i sina bästa stunder för kreativitet och skapande. Den som blivit kritiserad av stabspersonal för att ha genererat en intäkt därför att det varit oklart hur denna ska kontoföras, har smakat på skillnaden i praktiken. Här sitter upptaget folk som är hängivna sina uppgifter.

Förstod jag rätt var det just i linje med konfliktreducering som man argumenterade - även om man använde ord med lite färre stavelser.

Om stämpelklockan bevakar oss så kommer vi sluta att bevaka varandra, ungefär.

Du glömde för övrigt tidrapporteringssystem, den största administrativa bluff och vansinne som man kan utsätta linjen för.

Som kirurger brukar säga, det finns knivtid och det finns annan tid, tyvärr aldrig lyckats övertyga andra om det konceptet. Blir inte 'fyller i tidsrapporteringen' en betydande post i rapporteringen? Eller klassikern "Administrativ tid", total slasktratt. Sen kanske fackklubben visste att alternativet var värre?Vad gäller stämpelklockan där kan man även se det som ett sätt att bevara makt och självständighet, den signalerar att arbetsgivaren primärt ska kolla på när jag kom och gick. Att riva ner den blir ju lätt ett sätt för ledningen att flytta fram sina positioner då. En alldeles speciellt farlig kategori i staben torde vara controllers.Rustade med nyckeltal och en, på chefer, imponerande arsenal av komplexa excelblad så påverkar de linjen mer än någon annan stabsfunktion.Tacka vet jag Excel och dessa visomdsord Sen har ju staben en till fördel, varje gång det kommer besparingskrav så är det staben som ska avgöra om staben eller linjen ska spara.Udda nog blir det då linjen (se svenska försvaret, världens nu bäst ledda försvar troligen givet högkvarterets relativa storlek).Ett elektroniskt fakturahanteringssystem är världens mitt för staben, och full energi kan läggas på att genomdriva reformen utan att staben förlorar fokus från sin ordinarie verksamhet.2. Linjen utsätts för ett oavbrutet bombardemang av dumheter, och om så blott 5 % av stolligheterna förverkligas, kommer det likväl att innebära en långsam, stadig reträtt.