Är det inte samma flock med djur som ni skriver om? Två av de fertila korna, födda 1999, är kalvarnas mödrar. ñvriga två kor är nu cirka 19-20 år och är troligen för gamla för att få kalvar. Som jag förstår så har myskoxarna i Sverige väldigt svårt att klara sig.

När jag var liten så såg jag något vilt djur i ångermanland ungefär vid höga kusten, det måste ha varit år 2001-2002. Klimatförändringar och människans verksamhet på klotet är några av orsakerna. En framtid finns i vår fjällmiljö om klimatet inte blir alltför varmt.

Det var på ganska långt avstånd, men jag vet att det inte var älg. Finns det någon som helst möjlighet att det kan har varit en Myskoxe som varit på villovägar? Svar Ni nämner att myskoxen inte fanns i Skandinavien på minst 40000 år. Varje förlorad art i ett ekosystem leder till en utarmning av systemet.

Explore the greatest selection of MILF-related pornography on the web!

Thousands upon thousands of free XXX videos featuring lusty hardcore moms getting plowed, raw...

Och om så är fallet varför ger man inte bara upp bevaringsförsöken?

Eller är det så att inavel är det största bekymret?

Hur ska ni gå tillväga för att sätta ut Idun förresten?

Ska ni bara släppa henne i närheten av flocken och lita på att hon söker upp dem via lukt, eller? Samarbete kommer att ske med utbyte av djur allt för att få genetiskt friska djur.

Om så är fallet varför söker inte ni som försöker rädda myskoxarna EU bidrag eller eller startar nån kampanj för insamling.